PILETITE MÜÜGI JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

PILETITE MÜÜGI TINGIMUSED

1. Aleksei Bljahhin FIE (korraldaja), registreerimisnumber 14236389, Külmallika 16 Tallinn 12616, tel. +372 5 142 537, aleksei.bljahhin@gmail.com korraldab kontserte ja muid üritusi ning müüb neile pileteid, samuti korraldab kontserdisalvestuste tasulist vaatamist.

2. Piletite eest tasumine toimub pangaülekandega või maksesüsteemidega (nt Stripe, PAYPAL, PAYSERA, MONTONIO) ning piletid saadetakse kasutajale elektroonilisel kujul pärast makse laekumist.

3. Ostja on kohustatud edastama korraldajatele kehtiva e-posti aadressi piletite ja uudiskirjade saatmiseks.

4. Korraldaja võib piirata piletite arvu ühe kasutaja kohta.

5. Kasutajal on õigus piletid korraldajale tagastada ning korraldaja tagastab tasutud summa hiljemalt 3 päeva enne ürituse algust.

6. Sooduspiletite ostmisel peab kasutaja olema valmis enne ürituse algust esitama piletikontrollis vastavad dokumendid.

7. Maksete kiireks ja mugavaks töötlemiseks teeb korraldaja koostööd järgmiste ettevõtetega:

7.1 PaySera https://www.paysera.ee/, Pilaitės pr. 16, Vilnius, esindus Eestis: Tornimäe tn 5 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10145, tel +3726165022.
7.2 Stripe, https://stripe.com/en-ee
7.3 Montonio https://montonio.com/ Staapli tn 12-13, Tallinn
7.4 PAYPAL https://www.paypal.com/

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

8. Oma tegevuses järgib korraldaja Euroopa Liidu Üldist andmekaitsemäärust (GDPR). Regulatsiooni täisteksti saab leida siit

9. Korraldaja tagab, et klientide isikuandmete töötlemine vastab GDPR-i põhiprintsiipidele

9.1 Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus: isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja andmesubjekti jaoks läbipaistvalt.

9.2 Eesmärgi piirang: isikuandmeid kogutakse ainult kindlateks, selgelt määratletud ja seaduslikeks eesmärkideks.

9.3 Andmete minimeerimine: töödeldakse ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud määratletud eesmärkide saavutamiseks.

9.4 Täpsus: isikuandmed peavad olema täpsed ja vajadusel uuendatud.

9.5 Säilitamise piirang: isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui vajalik selleks eesmärgiks, mille jaoks neid koguti.

9.6 Terviklikkus ja konfidentsiaalsus: isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse ebaseadusliku või volitamata töötlemise ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustamise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

10. Isikuandmete kasutamine.
10.1 Piletite ja kinnituste saatmine. Pärast edukat piletiostu või üritusele registreerimist kasutab korraldaja kliendi poolt esitatud kontaktandmeid, näiteks e-posti aadressi, elektrooniliste piletite, ostukinnituste ja juhiste saatmiseks üritusel osalemiseks.

10.2 Teavitamine tulevastest üritustest ja uudistest. Korraldaja võib kasutada kliendi kontaktandmeid teabe saatmiseks tulevaste ürituste, kampaaniate, uudiste ja muude asjakohaste pakkumiste kohta. Tellijad saavad igal ajal uudiskirjast loobuda.

10.3 Teenuse kvaliteedi analüüsimine ja parandamine. Korraldaja võib analüüsida esitatud ja automaatselt kogutud andmeid (näiteks veebisaidi külastuste, ostude, tagasiside andmeid) oma teenuste parandamiseks, tootevaliku optimeerimiseks ja turu-uuringute läbiviimiseks.

10.4 Tagasiside ja kaebuste töötlemine. Korraldaja kasutab kontaktandmeid kliendiga suhtlemiseks juhul, kui kliendilt saadakse küsimusi, kaebusi või ettepanekuid. See võib hõlmata tellimuse üksikasjade täpsustamist, tehniliste probleemide lahendamist või teenuse kvaliteedi üle kaebuste käsitlemist.

10.5 Korraldaja ei jaga kontaktandmeid kolmandate osapooltega ilma andmeomaniku selge nõusolekuta, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.